Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης
Για το Π.Π.Σ. του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Η πλατφόρμα eClass "Αρίσταρχος" αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Η πλατφόρμα αυτή αποτελεί αποκλειστικά το e-class του Π.Π.Σ. του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (στο οποίο θα συνδέονται μόνον οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος και οι διδάσκοντες αυτού).

Όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς πρέπει να συνδέονται στο e-class "Αρίσταρχος" υποχρεωτικά μέσω CAS.

Για τη σύνδεση μέσω CAS, θα πρέπει πρώτα οι προπτυχιακοί φοιτητές να έχουν ενεργοποιήσει τον ιδρυματικό τους λογαριασμό μέσω του URegister (https://www.unipi.gr/unipi/el/hu-uregister.html). 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές μετά την πρώτη επιτυχή τους σύνδεση στο σύστημα μέσω CAS, θα πρέπει υποχρεωτικά και άμεσα να ενημερώσουν (/επικυρώσουν) στο προφίλ του λογαριασμού τους τον αριθμό φοιτητικού τους μητρώου (της μορφής eXXXXX), την κατηγορία (επιλέγοντας από τη λίστα την τιμή: "Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (Π.Π.Σ.)"), το προσωπικό τους email (και όχι του unipi - πολύ σημαντικό βήμα για τη λήψη ενημερωτικών μηνυμάτων -) και τον αριθμό τηλεφώνου τους. Μετά την τροποποίηση των στοιχείων αυτών θα πρέπει να επιβεβαιώσουν το email (επίσης πολύ σημαντικό βήμα της διαδικασίας - υπάρχει ως πεδίο στη φόρμα αλλαγής του προφίλ του λογαριασμού με τον οποίο είναι συνδεδεμένοι στον Αρίσταρχο). Θα πρέπει δηλαδή, να γίνεται έλεγχος ότι το e-mail αυτό είναι επιβεβαιωμένο στην πλατφόρμα του Αρίσταρχου.